De kracht van onze zorg

Met de krappe arbeidsmarkt en veel openstaande vacatures liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Deze arbeidsmarktagenda biedt grip en perspectief. Veel partijen, zowel landelijk als regionaal, werken aan concrete oplossingen. Met keuzes van ouderen als wegwijzer. Samen aan het werk voor ouderen!

Vrijblijvendheid voorbij

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan werken zorgprofessionals en wij, de dragende partijen van deze arbeidsmarktagenda, elke dag. Tegelijkertijd:

  • worden mensen ouder
  • stijgt het aantal 80-plussers van 700.000 naar 1.250.000 in 2025
  • blijven mensen langer thuis wonen met ondersteuning als dat nodig is
  • verandert daardoor aard en zwaarte van de zorgvraag
  • zijn er veel collega’s nodig. Met eigentijdse kennis én kunde. Goed opgeleid dus
  • zijn er komende jaren 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig

Op naar 2023

van taakgerichte zorg naar persoonlijke ondersteuning
van zorgen voor, naar zorgen dat
van onzekerheid naar perspectief en houvast voor iedereen
van kortstondig opleiden naar een leven lang ontwikkelen
van instellingszorg naar zorg en ondersteuning naar zoveel als mogelijk in eigen omgeving
van ingesleten paden naar technologische, organisatorische en sociale innovaties
van negatieve beeldvorming naar waardering voor talent, vakmanschap en levenservaring
van innovaties en technologie als kostenpost naar extra waarde en waardevermeerdering
van kostenstijging door vergrijzing naar verantwoorde kostenontwikkeling door innovatie
van rigide schotten in bekostiging naar integrale dienstverlening

Tijdslijn

2017
01/12/2017

Brieven: Arbeidsmarkt en opleidingen zorgsector

‘De zorg raakt ons allemaal. Goede zorg en ondersteuning voor onze naasten en onszelf is een groot goed. Dagelijks zetten vele professionals zich met toewijding en kunde in om ervoor te zorgen dat patiënten en cliënten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Die goede zorg en ondersteuning..Lees meer

14/11/2017

Factsheet: SectorplanPlus

logo sectorplanplus

Werkgevers in Zorg en Welzijn kunnen in de periode 2017-2021 in verschillende tijdvakken (tranches) intekenen voor subsidie uit SectorplanPlus. Hiervoor stellen zij een scholingsplan op. De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn: Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL); Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal; Training en opleiding: lang (minimaal 16..Lees meer

14/11/2017

Persbericht: SectorplanPlus

logo sectorplanplus

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest..Lees meer

18/10/2017

Infographic: Arbeidsmarktagenda

infographic

De Arbeidsmarktagenda in een oogopslag. Tot stand gekomen met werkgeversorganisatie ActiZ. De spelers die bij de agenda betrokken zijn en wat er allemaal moet gebeuren. Met handige linkjes naar de achterliggende stukken is een lijvig stuk. Ervoor gaan zitten heeft zeker voordelen. Deze samenvatting helpt u snel tot de kern..Lees meer

18/10/2017

Factsheet: Kerngegevens Arbeidsmarktagenda

Algemene informatie

De Arbeidsmarktagenda is een lijvig stuk. Ervoor gaan zitten heeft zeker voordelen. Deze samenvatting helpt u snel tot de kern te komen van zowel de problemen als de oplossingen die de partijen voor ogen staan. Alle gegevens overzichtelijk bij de hand, met handige linkjes naar de agenda zelf voor verdieping..Lees meer

18/10/2017

Factsheet: Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Wat merken ouderen nu precies van de Agenda? Hoe zit het met de extra financiering? Wie doet wat wanneer? Deze en nog veel meer vragen zijn ons de afgelopen periode gesteld. We hebben ze allemaal voor u op een rijtje gezet en beantwoord. Factsheet Kerngegevens Arbeidsmarktagenda 2023 – Meest gestelde..Lees meer

26/09/2017

Brieven: Voortgang arbeidsmarkt zorgpersoneel

‘Zorgprofessionals zijn hard nodig. De aanpak voorziet in het aantrekken van nieuwe mensen. Minstens zo belangrijk is het behoud en optimale inzet van personeel en het gebruik van technologie en innovatie.’ Dat schrijft staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer. In zijn brief onder andere een update van de Arbeidsmarktagenda..Lees meer

12/07/2017

In de media: De tijd van vrijblijvende afspraken is voorbij

‘De tijd van vrijblijvende afspraken is voorbij, dit is werkzekerheid voor iedereen in de sector en mensen die graag in onze sector willen werken.’ Dat zegt CNV-voorzitter Zorg & Welzijn Suzanne Kruizinga in Zorgvisie. Lees het artikel Baan voortaan gegarandeerd in ouderenzorg

12/07/2017

Brieven: Kamerbrief over Arbeidsmarktagenda 2023

Met de agenda is door alle partijen een gedragen aanpak gerealiseerd. Een belangrijke stap naar een evenwichtige arbeidsmarkt met voldoende goed opgeleid personeel. Zodat we nu en in de toekomst goede zorg en ondersteuning kunnen bieden aan onze ouderen,’ aldus staatssecretaris van Rijn. Kamerbrief Arbeidsmarktagenda 2023 ‘Aan het werk voor..Lees meer

12/07/2017

Persbericht: Ondertekening Arbeidsmarktagenda 2023: Aan het werk voor ouderen!

Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS de afgelopen periode gewerkt. Op 12 juli hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend. Persbericht..Lees meer

12/07/2017

Arbeidsmarktagenda 2023

Arbeidsmarktagenda 2023

‘Ouderen mogen erop rekenen dat de samenleving investeert in de kwaliteit van hun leven.’ De ondertekenaars van de Arbeidsmarktagenda zetten daar hun schouders onder. Lees hier de Arbeidsmarktagenda 2023

14/06/2017

Geluiden uit NL: Meer jong kapitaal voor onze ouderen

Semih Eski, CNV Jongeren: ‘Betere voorlichting over arbeidsmarktkansen en zorgopleidingen.’ Ideeën en oplossingen zijn welkom. Voorstellen van Nederlandse jongeren zijn gehoord. En verwerkt in de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen. Hier een bijdrage van Semih.

14/06/2017

Geluiden uit NL: Meer jong kapitaal voor onze ouderen

Aniek van der Meulen Bosma, Werkgeversvereniging Zorg + Welzijn Zuid-Holland Zuid: ‘Het is een uitdaging voor werkgevers om te laten zien hoe mooi het werk in de zorg is.’ Ideeën en oplossingen zijn welkom. Voorstellen van Nederlandse jongeren zijn gehoord. En verwerkt in de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen...Lees meer

14/06/2017

Geluiden uit NL: Meer jong kapitaal voor onze ouderen

Dixie van der Linden, ’s Heerenloo: ‘Mijn drijfveer om te werken in de zorg is om de mensen een mooi leven te bieden.’ Ideeën en oplossingen zijn welkom. Voorstellen van Nederlandse jongeren zijn gehoord. En verwerkt in de Arbeidsmarktagenda Aan het werk voor ouderen. Hier een bijdrage van Dixie.