Persberichten

Persberichten

2017
14/11/2017

Persbericht: SectorplanPlus

logo sectorplanplus

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest..Lees meer

12/07/2017

Persbericht: Ondertekening Arbeidsmarktagenda 2023: Aan het werk voor ouderen!

Een breed gedragen akkoord om te zorgen voor goede gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan hebben ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS de afgelopen periode gewerkt. Op 12 juli hebben partijen de agenda gezamenlijk ondertekend. Persbericht..Lees meer