Over de Agenda

Vrijblijvendheid voorbij

Goede zorg voor gezondheid en welzijn van ouderen. Daaraan werken zorgprofessionals en wij, de dragende partijen van deze arbeidsmarktagenda, elke dag. Tegelijkertijd:

  • worden mensen ouder
  • stijgt het aantal 80-plussers van 700.000 naar 1.250.000 in 2025
  • blijven mensen langer thuis wonen met ondersteuning als dat nodig is
  • verandert daardoor aard en zwaarte van de zorgvraag
  • zijn er veel collega’s nodig. Met eigentijdse kennis én kunde. Goed opgeleid dus
  • zijn er komende jaren 100.000 tot 125.000 extra medewerkers nodig

Op naar 2023

van taakgerichte zorg naar persoonlijke ondersteuning
van zorgen voor, naar zorgen dat
van onzekerheid naar perspectief en houvast voor iedereen
van kortstondig opleiden naar een leven lang ontwikkelen
van instellingszorg naar zorg en ondersteuning naar zoveel als mogelijk in eigen omgeving
van ingesleten paden naar technologische, organisatorische en sociale innovaties
van negatieve beeldvorming naar waardering voor talent, vakmanschap en levenservaring
van innovaties en technologie als kostenpost naar extra waarde en waardevermeerdering
van kostenstijging door vergrijzing naar verantwoorde kostenontwikkeling door innovatie
van rigide schotten in bekostiging naar integrale dienstverlening