Actielijn 1

Verbeteren kwaliteit werk en werkomstandigheden

Minder regel- en werkdruk, meer perspectief. Als zorgpersoneel zelf de regie kan nemen in wat nodig is voor passende zorg en ondersteuning, verbeteren zowel werkkwaliteit als werkomstandigheden.

Delen via: